Quá trình hình thành và phát triển Tổ chức Đảng của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Quá trình trải qua các mốc chính như sau:


Ngày 04/6/1975, Chi bộ Nha Y tế công cộng được thành lập theo Quyết định số 12/TV của Đảng ủy Y tế -
Viện Sốt rét – KST – CT TP. HCM là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo, đào tạo và phòng chống bệnh sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng truyền bệnh, phụ trách 20 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực, nhất là cộng đồng các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo.
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh là Viện chuyên khoa đầu ngành của khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng về nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực, nhất là cộng đồng các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo.
Hiện chưa có bài viết nào khác trong chuyên mục này
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT