Quá trình hình thành và phát triển Tổ chức Đảng của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Quá trình trải qua các mốc chính như sau:


Ngày 04/6/1975, Chi bộ Nha Y tế công cộng được thành lập theo Quyết định số 12/TV của Đảng ủy Y tế -

Chi tiết

Chi tiết

Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh (Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM) cũng như của hệ thống chuyên khoa phòng chống sốt rét, phòng chống ký sinh trùng và côn trùng luôn gắn liền với các giai đoạn phát triển lịch sử của đất nước, đồng thời gắn liền với công cuộc phòng chống sốt rét, phòng chống các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh, trong đó chủ yếu là bệnh sốt rét.

Chi tiết

Xin xem file kèm theo

Chi tiết

Suốt chặng đường lịch sử phòng chống sốt rét, các cán bộ Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM đã không ngừng tham gia chiến đấu và tổ chức thực hiện các hoạt động PCSR hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ghi nhận công lao đó, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức đã tặng thưởng cho cán bộ Viện nhiều danh hiệu cao quý, từ Huân chương các loại, các hạng đến các Bằng khen, Giấy khen và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Chi tiết

Trang »» 1
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT