Chức năng, nhiệm vụ:


-    Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh phí, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí các chương trình, dự án, đề tài khoa học, mua sắm, sửa chữa.

-    Lập kế hoạch ngân sách, dự toán và thực hiện thu chi, cấp phát và thanh toán, quyết toán ngân sách.

-    Quản lý, cấp phát lương và các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thu nhập tăng thêm của cán bộ,
1. Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

1. Chức năng, nhiệm vụ

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

Khoa Côn Trùng (04/06/2015)
Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ:

Chi tiết

Trang »» 1 2
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT