Ngày 10/11/2015, tại KS. Duxton số 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, được sự cho phép của Bộ Y tế và với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sau khi đã tiến hành một cuộc khảo sát về “Tìm hiểu cơ chế ảnh hưởng giữa di cư, phòng chống sốt rét và những yếu tố tiềm ẩn dẫn
Viết tên sinh vật cần tuân thủ theo danh pháp Quốc tế. Trong lĩnh vực nghiên cứu ký sinh trùng, côn trùng và động vật liên quan đến y học rất cần đến phân loại động vật và danh pháp động vật. Vui lòng xem file đính kèm:

Chi tiết

Ngày 24/6/2015, tại Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức di cư quốc tế (IOM) và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. HCM phối hợp tổ chức Hội thảo Sơ kết hoạt động phỏng vấn dân di cư, di biến động và các yếu tố nguy cơ lan truyền sốt rét kháng thuốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm:

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm:

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm

Chi tiết

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM. Trong bối cảnh nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế, hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM vẫn được triển khai với nhiều lĩnh vực chuyên môn và đạt những kết quả tốt.

Chi tiết

Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế có chức năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến trong phạm vi chuyên ngành phụ trách, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành về sốt rét, ký sinh trùng, các bệnh do véc tơ truyền và các biện pháp phòng chống ở các tỉnh khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng.

Chi tiết

Xác định thành phần và cơ cấu ký sinh trùng sốt rét ở trẻ em tại một vùng sốt rét lưu hành của tỉnh Bình Phước bằng kỹ thuật PCR, tiến hành song song với kỹ thuật nhuộm Giemsa.

Chi tiết

Trang »» 1 2
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT