Kiến ba khoang. (14/10/2015)
1. Khái quát


Kiến ba khoang là một loại bọ cánh cứng có tên khoa học là Paederus fuscipes (tên tiếng Anh là rove beetles). Thực ra nó không phải là con kiến nhưng vì hình dạng giống như kiến nên gọi là kiến ba khoang, ngoài ra còn có một số tên gọi khác như kiến hoang, kiến kim, kiến lác, kiến gạo, cằm cặp, kiến nhốt, kiến cong... thuộc giống Paederus (có 622 loài),
Viper 50EC (27/04/2012)

Chi tiết

Termosant 10 SC (27/04/2012)

Chi tiết

Chi tiết

Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Khoa hoc Kỹ thuật

Chi tiết

Trang »» 1 2
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT