Ngày 30/9/2015, anh Lâm Hữu Thiện nhân viên Công ty TNHH Connel Bros. (Việt Nam), Quận 1, TP. HCM đã đem một mẫu côn trùng “lạ” đến Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM để xác định loài côn trùng này. Qua định loại, Khoa Côn trùng xác định đây là một loài Mọt bột đỏ.


Để có cơ sở khoa học cho việc phòng chống loài côn trùng này,  Viện Sốt rét
Có nhiều loài côn trùng gây bệnh viêm da, ở đây chỉ giới thiệu loài côn trùng thuộc giống Paederus, họ Staphylinidae, bộ Coleoptera.

Chi tiết

Trang »» 1 2 3
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT