Vui lòng xem file đính kèm

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm:

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm:

Chi tiết

Các file đính kèm:

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm

Chi tiết

Vui lòng xem file đính kèm

Chi tiết

Vui lòng xem File đính kèm

Chi tiết

Tình hình sốt rét khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng trong thời gian qua diễn biến phức tạp, dự báo trong thời gian tới sốt rét có thể tiếp tục gia tăng, Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM đã có Công văn đề nghị Sở Y tế, Trung tâm YTDP, Trung tâm PCSR tỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác. Xin xem File đính kèm

Chi tiết

Xin vui lòng xem File đính kèm

Chi tiết

Trang »» 1 2 3 4
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT