Theo kết quả giám sát dịch tễ sốt rét từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2011 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Dương, trong 9 tháng đầu năm 2011 mặc dù toàn tỉnh không có dịch sốt rét xảy ra, việc triển khai các hoạt động phòng chống sốt rét của tỉnh đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, trong đó, dân số được bảo vệ bằng hóa chất đạt 96.29% so với kế hoạch (77.028/80.000 người).

Chi tiết

Ngày 13/4/2011, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học lựa chọn hoá chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2011 - 2015. Theo quy định, cứ hàng 5 năm, Bộ Y tế sẽ ban hành danh mục các hoá chất để phòng chống muỗi sốt rét. Theo đó, để lựa chọn hoá chất sử dụng trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Y tế đã thành lập “Hội đồng Khoa học lựa chọn hoá chất diệt muỗi trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2011-2011", Hội đồng do GS. TS. Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch, các thành viên là đại diện lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, lãnh đạo các Viện Sốt rét - KST - CT, đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học - Đào tạo, Vụ Pháp chế Bộ Y tế, các chuyên gia, các nhà khoa học từ các Viện, các đơn vị.

Chi tiết

Theo số liệu báo cáo 03 tháng đầu năm 2009 của Trung tâm Phòng chống sốt rét (TTPCSR) tỉnh Bình Phước, số ca sốt rét ác tính (SRAT) tăng gấp 3,5 lần so cùng kỳ năm 2008.

Chi tiết

Thực hiện kế hoạch giám sát dịch tễ các vùng trọng điểm, vừa qua Khoa Dịch tễ sốt rét Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM đã tiến hành công tác giám sát dịch tễ tại tỉnh Tây Ninh.

Chi tiết

Trang »» 1 2 3 4
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT