VĂN BẢN PHÁP LÝ MỚI BAN HÀNH


1) Điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Sau khi xem xét, cân nhắc và điều chỉnh các mức dịch vụ y tế đồng đều trên các vùng miền, Bộ Y tế, Bộ Tài Chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết định điều chỉnh tăng mức giá viện phí dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 11/2015… Theo đó sẽ tăng giá
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT