Bộ Y tế phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của Viện Sốt rét – KST – CT TP. HCM


Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 05/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP; và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, Viện Sốt rét – KST – CT TP. HCM đã xây dựng và trình Bộ Y tế phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của Viện Sốt rét – KST – CT TP. HCM (Đề án số 180/ĐA-VSR ngày 18/6/2015).


Họp xây dựng Đề án Vị trí việc làm

Viện Sốt rét - KST - CT TP. HCM là đơn vị tuyến trung ương, có chức năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, đào tạo và tổ chức thực hiện phòng, chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng và ngoại ký sinh truyền ở khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng nên việc xây dựng Đề án là vô cùng cấp thiết để cải thiện chất lượng công tác, đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đề án Vị trí việc làm của Viện Sốt rét – KST – CT TP. HCM được Bộ Y tế phê duyệt chỉ tiêu biên chế, đồng thời, mỗi vị trí việc làm đều được xác định cụ thể  nội dung, quy trình, thủ tục và thời gian hoàn thành từng công việc, kết quả (sản phẩm đầu ra), khối lượng công việc và khung năng lực cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của từng vị trí việc làm. Thông qua việc xác định vị trí việc làm, xác định quy trình làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, thuận tiện đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm giúp đánh giá năng lực và mức độ hoàn thành công việc, phục vụ cho công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ CBVC. Nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực, bố trí tổ chức bộ máy hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và biên chế được giao hàng năm. Đây cũng là cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ CBVC có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, phát huy được tính sáng tạo, khả năng của từng cá nhân trong môi trường làm việc tương ứng, phù hợp.

Giang Anh

(Cập nhật: 18:12 PM - 09/10/2015)
Các bản tin khác:

  Điểm tin y tế tuần 45 (16/11/2015)
  Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Đồng Nai (28/09/2015)
  Công văn v/v loại trừ sốt rét ở địa phương đến năm 2020 (21/09/2015)
  Công văn v/v loại trừ sốt rét ở địa phương đến năm 2016 (21/09/2015)
  Hiểu biết về ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc: nền tảng khoa học của Y tế dự phòng (17/09/2015)
  Hứa hẹn của phương pháp điều trị với thuốc Artemisinin phối hợp (17/09/2015)
  Artemisinin gây ra trạng thái ngủ ở Plasmodium falciparum và tái phát sốt rét (17/09/2015)
  Những thách thức về phòng chống bệnh sốt rét, sốt xuất huyết (11/09/2015)
  Báo cáo tình hình sốt xuất huyết ở một số tỉnh trọng điểm từ đầu năm 2015 đến nay và kết quả hoạt động (09/09/2015)
  Di cư, di biến động và sốt rét ở Campuchia (một nghiên cứu về hoạt động của người dân liên quan đến chiến lược phòng chống và loại trừ sốt rét) (26/08/2015)
  Triển vọng về điều trị mới ngăn chặn ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc từ các hợp chất (24/08/2015)
  Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (24/08/2015)
  Bình luận về hoạt động phòng chống giun truyền qua đất trên thế giới từ khi bắt đầu tới nay (07/08/2015)
  Thuốc ức chế nhiễm trùng gây bệnh tiêu chảy (30/07/2015)
  Bệnh do sán máng (Schistosomiasis) xuất hiện châu Âu (01/07/2015)
Tiêu điểm
Trung tâm TT Dịch vụ khoa học kỹ thuật
Cổng thông tin điện tử Phòng chống giun sán
Kham chua benh- Dich vu KHKT